• Gadhvache Lagna
 • Bakula Namdev Ghotale
 • Hai Kai Nai Kai
 • Natarang
 • Kshanbhar Vishranti
 • Irada Pakka
 • Sa sasucha
 • Samudra
 • Ajintha
 • Zapatlela 2
 • Grand Masti
 • Rama Madhav
 • Singham returns
 • Classmates
 • Mitwaa
 • Shutter
2005
2015